BANKACILIK OYUNU SİMÜLASYONU NEDiR?

Bankacılık Oyunu Simülasyonu 'Oyun Simülasyon' konseptinde dizayn edilmiş bir eğitim modülüdür. Bankacılık ürünleri, banka finansal tabloları, bankacılık sektörü yasal sınırlamaları, banka karlılığı ve riskliliği ile ilgili temel kavramları ve ilişkileri aktarmaya yönelik geliştirilmiştir. 'Vaka/Grup Çalışması' grubundan 'Temel Bankacılık' modülü ile birleştirilerek uygulanabilir.

'Board game' formatında, diğer katılımcılarla yüz yüze ve sürekli iletişim halinde işleyen bir simülasyondur. Eşit şartlarda rekabete başlayan gruplar, banka yönetimine geçerek, belirlenen değerlendirme kriterlerinde diğer gruplar karşısında üstünlük sağlamaya çalışmaktadır.

Simülasyon board üzerinde sürerken, grupların aldıkları kararların, karşılaştıkları dışsal gelişmelerin ve ekonomideki değişimlerin etkisi anlık olarak bilgisayara yansımakta ve sonuçlar anlık olarak raporlanmaktadır. Raporlar eğitmen tarafından ekrana/perdeye yansıtılırken; katılımcılar  cep telefonları veya tabletleri ile simülasyonun kablosuz ağına bağlanarak rapor detaylarını kendileri görüntüleyebilmektedir.

Kararların, değişimlerin ve gelişmelerin, banka finansal tablolarında, karlılığında, risklerinde ve yasal rasyolarında yarattığı etkiyi eş zamanlı olarak gözlemleme şansı yakalayan katılımcılar, sebep sonuç ilişkisini yaşayarak, bankacılıktaki ürünler, temel kavramlar ve dinamiklere ilişkin bilgi sahibi olmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Bilgisayar ekranında gerçekleşen bir simülasyon mu ?

Bankacılık Oyunu Simülasyonu 'Board Game' formatında, gerçek hayat şartlarının deneyimlendiği, bilgisayar destekli bir simülasyondur. Simülasyonun bilgisayar tarafı uygulayıcı eğitmen tarafından yönetilmektedir. Katılımcılar kendi cep telefonu veya tabletleri ile simülasyonun kablosuz ağına bağlanarak, ana raporların ve kendi gruplarının raporlarının ayrıntılarını inceleyebilmektedirler.

Simülasyonda bilgisayar ne işe yarıyor ?
Bu simülasyona kimler katılabilir ?
Senaryosu baştan belirli bir simülasyon mu ?
Simülasyonda ne tip işlemler yapılmaktadır. ?
Simülasyonda nasıl karar alınıyor ?
Ürünlerle ilgili kararlar dışında bir şey yok mu ?
Hangi ekonomik veriler değişiyor ?
Hangi riskler takip ediliyor ve yönetiliyor ?