BANKA MUHASEBESİ

AMAÇ :

Banka muhasebesinin temel dinamiklerini ve genel muhasebe uygulamalarından farklılıklarını aktararak, bankacılık işlemlerinin finansal tablolara yansımasını anlamalarını sağlamak ve banka bilanço ve gelir tablosunu yorumlayabilme becerisini katılımcılara kazandırmak amaçlanmaktadır.

İÇERİK :

1. Banka Tek Düzen Hesap Planı

  • Hesap Grupları
  • Ana Hesap, Yardımcı Hesap, Alt Hesap Kavramları
  • Türk Parası ve Yabancı Para Hesaplar

2. Mevduat  İşlemlerinin Muhasebesi

3. Kredi İşlemlerinin Muhasebesi

4. Komisyon İşlemleri Muhasebesi

5. Faiz Gelir/Gider İşlemleri Muhasebesi

6. Faiz Gelir/Gider Reeskontu Muhasebesi

7. Evalüasyon İşlemleri Muhasebesi

8. Menkul Değer İşlemleri Muhasebesi

  • Gerçeğe Uygun Değerlenenler
  • Vade Sonuna Kadar Tutulacaklar

9. Şubeler Arası İşlemlerin Muhasebesi

10. Nazım Hesaplar Muhasebesi

  • Gayri Nakdi Krediler
  • Türev İşlemler

11. Banka Finansal Tabloları

  • Banka Bilançosu
  • Banka Gelir Tablosu
  • Banka Bilanço Dışı

SÜRE :

1-2 gün