FİNANSAL MATEMATİK

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Zaman kavramının işin içerisine dahil olduğu parayla ilgili işlemlerde, para kaybetmeden çözüm üretebilme kabiliyetini katılımcılara kazandırmaktır.

1.   Faiz ve Paranın Zaman Değeri

 • Enflasyon
 • Reel Faiz
 • Basit Faiz
 • Bileşik Faiz
 • Nominal Faiz
 • Efektif Faiz

2.   Faizlendirme ve İskontolama

 • Basit Faizle Gelecek Değer Hesaplaması
 • Bileşik Faizle Gelecek Değer Hesaplaması
 • Dış İskonto ile Bugünkü Değer Hesaplaması
 • İç İskonto ile Bugünkü Değer Hesaplaması

3.    İşlemlerin Basit ve Bileşik Faiz Oranı

 • İşlem Tutarlarından Basit Faiz Oranı Hesaplaması
 • Basit Faiz Oranından Bileşik Faiz Oranı Hesaplaması
 • İşlem Tutarlarından Bileşik Faiz Oranı Hesaplaması
 • İşlem ve Ürünlerin Getiri/Maliyet Karşılaştırması

4.    Eşit Taksitli Parasal İşlemler

 • Eşit Taksitlerin Bugünkü Değerinin Hesaplanması
 • Kredi Tutarından (Bugünkü Değerden) Taksit Tutarı Hesaplama
 • Eşit Taksitlerin Gelecek Değerinin Hesaplanması
 • Eşit Taksitli Ödeme Tablosunun Oluşturulması
 • Eşit Taksit Ödemelerinin Zamanda Herhangi Bir Andaki Değeri, Kapama Bakiyesi Hesabı

5.   Nakit Akışlarının Değerlemesi

 • İç Verim Oranı Hesaplanması
 • Net Bugünkü Değer Hesaplanması
 • Bugünkü Değeri ve Taksitleri Belli Eşit Taksitli Ödemelerde Maliyet Hesaplama
 • Bugünkü Değeri Belli, Taksitleri Eşit Olmayan İşlemlerde Faiz Oranı Hesaplama
 • Taksitlendirme için Fiyata Vade Farkı Ekleme Hesaplaması
 • Perpetüite (Sonsuz Eşit Taksit) Hesaplaması

6.   Finansal Ürünlerde Fiyat ve Tutar

 • Yatırım Ürünleri Hesaplamaları
 • Kredi Ürünleri Hesaplamaları

2-3 gün