RİSK ODAKLI FİNANSAL ANALİZ

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Borç veren konumunda bulunan kurum çalışanlarının, karşı tarafın borç değerliliğini finansal yönden analiz edebilmeleri hedeflenmektedir.

1.    Finansal Analizin Ana Bileşenleri

 • Varlıklar, Borçlar ve Net Varlık
 • Gelirler ve Giderler
 • Nakit Akışı
 • Risk Analizi

2.   Finansal Tablolar

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu ve Diğerleri

3.    Finansal Tabloların Oluşumundaki Basit Matematik

 • Faaliyetlerle İlgili Nakitin Oluşumu
 • Bilançodaki Döngüsel Bakiyelerin Oluşumu (Stok, Ticari Alacak, Ticari Borç)
 • Faaliyetlerle İlgili Kısa Vadeli Finansman İhtiyacı ve Karlılık İlişkisi
 • Faaliyet Döngüsüne İlişkin Riskler

4.   Özkaynak ve Borçluluk Oranlarının Analizi

 • Risk ve Sermaye Arasındaki İlişki
 • Faaliyetten Yaratılan Nakit ve Borç Ödeme Kabiliyeti Arasındaki İlişkinin Analizi
 • Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp ve Özkaynak İlişkisi
 • Riskten Arındırılmış Kazanç

5.   Kredi Riski

6.   Kur Riski

7.   Faiz Riski

8.   Likidite Riski

9.   Finansal Olmayan Riskler

 • Performans Riski
 • Stok Değer Düşüş Riski
 • Varlık Değer Düşüş Riski
 • Operasyonel Risk

2 gün