ŞİRKETLER MUHASEBESİ

AMAÇ :

Şirket türlerini, genel özelliklerini ve Türk hukuk sistemindeki konumlarını aktararak; kuruluş, birleşme, bölünme, tasfiye, kar dağıtımı ve sermaye değişimi işlemlerinin muhasebesini anlama ve finansal tablolara yansımalarını yorumlayabilme becerilerini katılımcılara kazandırmak amaçlanmaktadır.

İÇERİK :

1. Kuruluş Kanununa Göre Şirketler

 • Borçlar Kanununa Göre
 • Türk Ticaret Kanununa Göre
 • Kooperatifler Kanuna Göre
 • Özel Kanunlar Kapsamındakiler

2. Adi Şirketler

3. Şahış Şirketleri

 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket

4. Sermaye  Şirketleri

 • Limited Şirket
 • Anonim Şirket
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

5. Kuruluş Muhasebesi ve Kuruluş Bilançosu

 • Nakit Sermaye
 • Ayni Sermaye
 • Sermaye Olarak İşletme Getirilmesi

6. Yeni Ortak

 • Prim Yöntemi
 • Şerefiye Yöntemi

7. Sermaye Artırımı/Azaltımı

 • Bedelli Sermaye Artırımı
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı
 • Hisse Senedi İhracı
 • Sermaye Azaltımı

8. Kar Dağıtım İşlemleri

 • Kar Dağıtım Tablosunun Hazırlanması
 • Yasal, Statü ve Olağanüstü Yedek Muhasebesi
 • Temettü Dağıtımı Muhasebesi

9. Tasfiye İşlemleri Muhasebesi

10. Birleşme İşlemleri Muhasebesi

11. Bölünme İşlemleri Muhasebesi

SÜRE :

2-3 gün